Ajankohtaista

Tutkimus selvitti mobiiliverkkojen nopeudet Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa – katso tulokset!

DNA:n liit­ty­mällä saa­vu­tettiin suurin kes­ki­mää­räinen lataus­nopeus seit­se­mässä Suomen kym­me­nestä suu­rim­masta kau­pun­gista Omnitele Oy:n tuo­reessa mit­tauk­sessa. Tie­don­siir­to­no­peuksia ver­tailtiin Hel­sin­gissä, Espoossa, Tam­pe­reella, Van­taalla, Oulussa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Kuopiossa,

Lue lisää »