Tutkimus selvitti mobiiliverkkojen nopeudet Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa – katso tulokset!

DNA:n liit­ty­mällä saa­vu­tettiin suurin kes­ki­mää­räinen lataus­nopeus seit­se­mässä Suomen kym­me­nestä suu­rim­masta kau­pun­gista Omnitele Oy:n tuo­reessa mit­tauk­sessa. Tie­don­siir­to­no­peuksia ver­tailtiin Hel­sin­gissä, Espoossa, Tam­pe­reella, Van­taalla, Oulussa, Turussa, Jyväs­ky­lässä, Kuo­piossa, Lah­dessa ja Porissa. Lue koko artikkeli DNA:n sivuilta osoit­teesta:
https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69960504&scrollTo=UJpEOgFgPw1f&status=undefined&returnUrl=https%3A%2F%2Fcorporate.dna.fi%2Flehdistotiedotteet%3FscrollTo%3DUJpEOgFgPw1f